پرینت

راهکارها و محصولات

مراکز تماس (Call Center)

مراکز تماس (Call Center)

سامانه هوشمند پخش خودکار اذان از تلفن و پیجر

بیشتر بخوانید
سیستم تیکتینگ تلفنی

سیستم تیکتینگ تلفنی

سیستم هوشمند پاسخگویی تلفنی با پرداخت آنلاین

بیشتر بخوانید

 

تلفن بانک

منوهای صوتی هوشمند

 سیستم های ویژه شده برای بانک ها و مراکز اعتباری و خدمات ارزش افزوده
بیشتر بخوانید

صدور پیش فاکتور

صدور قبض تلفن

صدور فاکتور بر اساس زمان مکالمه

بیشتر بخوانید

سیستم تیکتینگ تلفنی

نظرسنجی تلفنی

سیستم هوشمند پاسخگویی تلفنی با پرداخت آنلاین

بیشتر بخوانید

 

تلفن بانک

ارسال و دریافت فکس

ارسال و دریافت فکس

بیشتر بخوانید
سیستم های ارزش افزوده تلفنی VAS

سیستم های ارزش افزوده

انواع سیستم های ارزش افزوده

بیشتر بخوانید