پرینت

ایده رسانه

شرکت ایده رسانه

 

تیم فنی مینیاتل با همکاری شرکت ایده رسانه، سیستم تلفنی ارزش افزوده مسابقات فوتبال یورو 2016 را برای شبکه سوم و شبکه ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی کرد.

آقای گزارشگر، نظرسنجی بازی ها، اطلاعات فوتبالی، مسابقه فوتبالی و سرویس های ارزش افزوده متنوع تر.

شنیدن فایل صوتی منوی سیستم:

شنیدن فایل صوتی خوش آمد سیستم:

برای تست سیستم می توانید از خط ثابت با شماره 9099079999 و از همراه اول با شماره 99225111 تماس بگیرید.