پرینت

رایتل

طراحی - برنامه نویسی و اجرای سیستم کنترل کیفیت اپراتور تلفن همراه رایتل  شامل:

  • ارتباط با مرکز تماس
  •  سیستم  ticketing ZTE
  •   Huwawei Ticketing