دوره های آموزشی تخصصی مینیاتل


Asterisk FS

 • کمپ آموزشی 2 روزه
 • رزرو دوره با تماس
 • پیش نیاز: آشنایی با شبکه
ثبت ناماطلاعات بیشتر

Asterisk Adv

 • کمپ آموزشی 2 روزه
 • رزرو دوره با تماس
 • پیش نیاز: استریسک مقدماتی
ثبت ناماطلاعات بیشتر
Asterisk Advanced

FreePBX UI

 • کمپ آموزشی 3 روزه
 • برگزاری بصورت کارگاه خصوصی
 • پیش نیاز: آشنایی با شبکه
ثبت ناماطلاعات بیشتر
Asterisk Advanced

KVM VM

 • کارگاه مجازی سازی KVM
 • آموزش خصوصی
 • پیش نیاز: آشنایی با لینوکس
ثبت ناماطلاعات بیشتر

 

دوره آموزشی لینوکس کاربردی

Linux

 • کمپ آموزشی 2 روزه
 • رزرو با تماس
 • پیش نیاز: آشنایی با شبکه
ثبت ناماطلاعات بیشتر
دوره آموزشی الستیکس

Elastix

 • کمپ آموزشی 3 روزه
 • برگزاری بصورت کلاس خصوصی 
 • پیش نیاز: استریسک مقدماتی
ثبت ناماطلاعات بیشتر
کارگاه آموزشی A2Billing

A2Billing

 • کارگاه آموزشی یک روزه
 • آموزش خصوصی
 • پیش نیاز: استریسک پیشرفته
ثبت ناماطلاعات بیشتر
آموزش PHP-AGI

PHP AGI

 • توسعه استریسک با زبان PHP
 • آموزش خصوصی
 • پیش نیاز: استریسک و PHP
ثبت ناماطلاعات بیشتر

گروه آموزشی مینیاتل، دوره های تخصصی سیستم های تلفنی و کارگاه های وویپ را برای علاقمندان و کارشناسان این حوزه برگزار می کند. برای مشاهده زمان برگزاری دوره ها، به صفحه ی تقویم آموزشی مراجعه کنید