پرینت

سیستم ارزش افزوده تلفنی لیگ جهانی والیبال 2016

سیستم ارزش افزوده تلفنی برای مسابقات لیگ جهانی والیبال 2016، توسط تیم فنی مینیاتل با همکاری شرکت ایده رسانه برای شبکه سوم سیما پیاده سازی گردید.

 نظرسنجی تلفنی (پیش بینی مسابقات)، اطلاعات والیبالی، گزارشگر والیبالی

شنیدن فایل صوتی سیستم:

 

برای تست سیستم با شماره 9099073060 از تلفن ثابت تماس بگیرید.