پرینت

برگزاری کمپ تخصصی استریسک در مشهد

  دو کمپ3 روزه تخصصی استریسک، با همکاری شرکت TNS  توسط مدرس مینیاتل، در مشهد برگزارگردید. 

کمپ استریسک مقدماتی در روزهای 7 تا 9 بهمن ماه برگزار گردید و کمپ استریسک پیشرفته که از روز 28 بهمن آغاز شده هم اکنون در حال برگزاری است.

مشاهده تصاویر این دوره : گالری تصاویر دوره های آموزشی

 

 

ثبت نام دوره های جدید تهران