پرینت

کمپ استریسک مقدماتی 15-17 مهرماه برگزار شد

کمپ 3 روزه استریسک مقدماتی (15-17 مهرماه) ، برگزار گردید. این دوره نیز شامل تدریس سرفصل های آزمون استاندارد و بین المللی dCAP بود. اطلاعات بیشتر در مورد سرفصل های استریسک مقدماتی

دوره بعدی استریسک مقدماتی، 13 تا 15  آبان ماه برگزار می گردد.

برای مشاهده تصاویر سایر دوره های آموزشی، کلیک کنید.