با سیستم تلفنی خود چت کنید ! ( استفاده از XMPP در Asterisk )

eXtensible Messaging and Presence Protocol  یا XMPP برای پیام رسانی و ارسال اطلاعات مربوط به وضعیت استفاده میشود . با فعال سازی و بهره گیری از این پروتکل در سیستم تلفنی Asterisk قادر خواهید بود از سیستم تلفنی خود به اکانت Gmail خود یا دیگران پیام ارسال کنید یا با ارسال پیام لحظه ای از […]