نصب فکس سرور HylaFAX

HylaFAX یکی از مشهورترین سیستم‌های متن‌باز ارسال و دریافت فکس در جهان است. این سیستم از فکس مودم‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند که یکی از آن‌ها پروژه متن‌باز دیگری به نام  IAXModem می‌باشد. . این مودم نرم‌افزاری با استفاده از تکنولوژی IAX2 به سیستم تلفنی استریسک مرتبط شده و به عنوان یک داخلی در این سیستم شناخته می‌شود. از […]