MeetMe کنفرانس تلفنی نامحدود در Asterisk

معمولا تلفن های آی پی یا نرم افزاری امکان برقراری یک کنفرانس سه طرفه را برای کاربر فراهم می کنند . اما با استفاده از meetme در استریسک می توانید به تعداد دلخواه اتاق کنفرانس با تعداد نامحدود شرکت کنندهتعریف کنید . برای اتاق های کنفرانس کلمه عبور قرار دهید تا دسترسی به آنها اختصاصی شده ، […]

ارسال پیام های صندوق صوتی Asterisk با استفاده از Gmail

  استریسک می تواند پیام های صوتی  (voicemail) دریافت شده را به آدرس ایمیل دلخواه attach  کرده و ارسال کند . بطور پیشفرض Asterisk از sendmail  برای ارسال ایمیل استفاده می کند و ایمیل را از آدرس asterisk@hostame ارسال می کند .  این موضوع باعث می شود برخی mail server ها ایمیل شما را به عنوان […]

ارتباط Asterisk با پایگاه داده MYSQL

ارتباط سیستم تلفنی با پایگاه داده برای خواندن مقادیر از آن و ذخیره کردن اطلاعات مختلف در پیاده سازی های حرفه ای و تجاری سیستم تلفنی مورد نیاز است . طراحی سیستم های پاسخگویی هوشمند همانند تلفنبانک یا خواندن اطلاعات مختلف کاربران از پایگاه داده برای طراحی GUI های کاربری سیستم تلفنی و یا ثبت […]