محدود کردن مدت زمان مکالمه در استریسک و freePBX

()Dial برنامه اصلی برای شروع یک تماس در استریسک است که با استفاده از پارامترهای مختلف آن می‌توانیم امکانات بسیاری به سیستم تلفنی خود بدهیم. پارامتر L به همراه مقادیر مورد نیازش در این برنامه برای محدود کردن مدت زمان مکالمه در استریسک استفاده می‌شود: Dial(Tech/Resource,timeout,L(x[:y[:z]])) مقدار لازم برای این پارامتر مقدار x است که […]