نصب Asterisk 13

نصب اخرین نسخه های استریسک کمی متفاوت شده . در این پست نحوه نصب اخرین نسخه stable در زمان انتشار این پست بر روی CentOS 6 را به صورت تیتر وار اموزش میدهم .اگر اولین بار هست که میخواهید استریسک نصب کنید بد نیست  ابتدا پست قدیمی تری ما را در زمینه نصب استریسک مطالعه کنید . 

(‌  cheatsheet نصب  asterisk 13  رو centos 6 را اینجا ببینید . )

۱ – نصب پیشنیاز ها :

yum install kernel kernel-devel gcc gcc-c++ ncurses-devel  automake openssl-devel libxml2-devel libcurl-devel newt-devel wget make sqlite-devel libuuid-devel

من معمولا پیشنیاز های نصب استریسک برای پشتیبانی از odbc را هم نصب میکنم تا بتونم استریسک را به با استفاده از odbc به پایگاه داده مورد نظر خودم که mysql هست متصل کنم .

yum install -y mysql-server unixODBC unixODBC-devel libtool-ltdl libtool-ltdl-devel mysql-connector-odbc 

 وهمچنین علاقه خاصی به ارسال پیام های xmppدارم پس پیشنیاز های انرا هم نصب میکنم ولی این پیشنیاز های در مخزن epel هستند پس ابتدا epel را نصب می کنم. در استریسک نسخه جدید xmpp.conf جایگزین jabber.conf شده . 

wget -c http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm

 yum install -y iksemel-devel openssl-devel

 به  کتابخانه janson هم نیاز داریم که باید به صورت دستی کند انرا کامپایل و نصب کنیم . 

cd /usr/local/src/

wget -c http://www.digip.org/jansson/releases/jansson-2.7.tar.gz

tar -xvf jansson-2.7.tar.gz

cd jansson-2.7

./configure –prefix=/usr/ && make clean && make && make install && ldconfig

۲ – Selinux را غیر فعال کنید و چون kernel اپدیت شده سیستم را reboot کنید .

۳ – دانلود و از حالت فشرده خارج کردن 

wget -c http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz

wget -c http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz

wget -c http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz

tar -xvf asterisk-13-current.tar.gz

tar -xvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz

tar -xvf libpri-1.4-current.tar.gz

۴ – نصب 

cd dahdi-linux-complete-2.10.2+2.10.2/

make && make install

cd libpri-1.4.15/

make

make install

cd ..

cd asterisk-13.4.0/

./configure

menuselect/menuselect –disable pbx_ael –enable EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW menuselect.makeopts

make

make install

make config

make samples

ldconfig

service dahdi start

service asterisk start

asterisk -r -cvvvvvvvv

pixelstats trackingpixel

۳ نظر

 1. ایمان گفت:

  سلام

  ممنون از آموزش

 2. شلمان گفت:

  مثل سرویس استارت نمیشه فقط دستر که ران کردی کار میکنه چرا؟؟؟؟؟

  تو همه پروسه های نصب هم دیدم و طیق همشون عمل کردم ولی باز هم نشد این هم دستوراتش همانند هموناس ولی بازم طبق این عمل کردم ولی بازم مثل سرویس ران نمیشه ،،، شده یه معضل بزرگ در زندگی دارم عقده ایی میشم …….

  • مشکل شما فعال بودن SELINUX در هنگام نصب استریسک هستش . باید ابتدا SELINUX را غیر فعال کنید بعد در هنگام نصب استریسک make config را بزنید …

نوشتن دیدگاه