شنود مکالمات تلفنی در Asterisk

یکی از امکانات مدیریتی در مراکز تماس ، امکان نظارت و شنود مکالمات کاربران است . در این پست با نحوه تنظیم سیستم تلفنی Asterisk برای فعال سازی قابلیت شنود مکالمات با استفاده از دو تابع DAHDIBarge ( و نسخه قدیمی تر آن به نام ZAPBarge ) و ChanSpy آشنا می شویم . رای شنود مکالمات فعال در سیستم تلفنی استریسک از دوتابع […]

کانال های محلی در استریسک ( Local Channels in Asterisk )

استریسک

بهتره موارد کاربرد کانال های محلی را با استفاده از دو مثال زیر عملی یاد بگیریم . چطور می تونم DialPlan ای تعریف کنم که یک برنامه جانبی را همزمان با dial  کردن یک شماره اجرا کنه ؟ چطور می تونم DialPlan ای طراحی کنم که داخلی شماره ۲ بعد از ۱۰ ثانیه شروع به زنگ خوردن کنه در حالی که […]