ارسال پیام های صندوق صوتی Asterisk با استفاده از Gmail

  استریسک می تواند پیام های صوتی  (voicemail) دریافت شده را به آدرس ایمیل دلخواه attach  کرده و ارسال کند . بطور پیشفرض Asterisk از sendmail  برای ارسال ایمیل استفاده می کند و ایمیل را از آدرس asterisk@hostame ارسال می کند .  این موضوع باعث می شود برخی mail server ها ایمیل شما را به عنوان […]

Asterisk چیست ؟

استریسک چیست؟ یکی از محبوب ترین سیستم های تلفنی کد باز و چهارچوبی برای ایجاد ارتباط می باشد.به صورت ساده این سیستم،کامپیوترمعمولی را به یک سرور ارتباطی تبدیل می کند وبا استفاده از شبکه داده ها به تبادل صدا و تصویر می پردازد.این سیستم  قابلیت استفاده در شرکت های کوچک  وبزرگ ومراکز مخابراتی را  به […]