پرینت

تقویم آموزشی

کاربر گرامی، تقویم آموزشی مینیاتل، به شما در یافتن سریع تر دوره های مورد نظرتان کمک می کند. تمام دوره های در حال برگزاری و نیز دوره های آموزشی ای که حداکثر تا 2 ماه آینده برگزار خواهند شد، در تقویم لیست شده اند.


تقویم آموزشی

 • کمپ 2 روزه استریسک مقدماتی

  برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیرید

 • کمپ 2 روزه استریسک پیشرفته

  برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیرید

 • دوره آموزشی لینوکس کاربردی

  کلاس لینوکس کاربردی فقط بصورت خصوصی یا کارگاه خصوصی برگزار می گردد. برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیرید

   

 • دوره آموزشی kvm

  کلاس مجازی سازی فقط بصورت خصوصی یا کارگاه خصوصی برگزار می گردد. برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیرید

   

 • کارگاه آموزشی A2Billing

  این دوره فقط بصورت خصوصی یا کارگاه خصوصی برگزار می گردد. برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیرید

   

 • برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیریددوره آموزشی الستیکس

 • دوره آموزشی رابط کاربری FreePBX

  این دوره فقط بصورت خصوصی یا کارگاه خصوصی برگزار می گردد. برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیرید

   

 • برای اطلاع از شرایط این دوره، لطفا با ما تماس بگیریدکارگاه آموزشی PHP AGI programing